Екологично чисти зеленчуци

Споделена градинка - Герман и Споделена градинка - Изток отглеждат продукцията си без употреба на пестициди.

Може да се включите към споделени градинки/споделени компостери, или да ви помогнем да си изградите ваши.

Споделена градинка - Герман

В близост до 84 ОУ Васил Левски

Споделена градинка - Изток

Район “Изгрев” ул. “Атанас Далчев” №8

Споделени компостери

Колажорация на "Студентска компостираща задруга" и "Zero Waste Sofia"

Условия за ползване и Защита на данните